The service is currently unavailable

פותח עסק חדש ?


מזל-טוב!
הרגע הגדול הגיע, החלטת להפוך לעצמאי ולמכור את המוצר, השירות או הרעיון שלך לציבור.

מחברים הבנת שאתה צריך לפתוח תיק ולבחור בין להיות עוסק מורשה, עוסק פטור
או חברה בע"מ (אבל לא הצלחת לקלוט מה הבדלים ביניהם). במקביל אתה מנסה לפענח
מה בדיוק מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי רוצים ממך, ובין לבין אתה גם רץ לבנק כי אמרו
שצריך לעשות ביטוח מנהלים וקרן השתלמות – וכל זה עוד לפני שהוצאת חשבונית אחת.

מבולבל?

אנו כאן בשבילך. חברת יושרה מעניקה לך ליווי צמוד של רואה חשבון שירוץ, ידאג ויטפל עבורך
בכל נושא המיסוי, יסביר לך (עד שתבין) על האופציות העומדות בפניך, כעצמאי, בכל שלב ושלב,
יטפל באופן מסודר וממחושב בהנהלת חשבונותיך ואף יכין (במידה ותצטרך) משכורות לעובדיך.

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה