The service is currently unavailable

עסק חדש


פתיחת תיקים של עסק חדש ברשויות המס השונות קשורה בעיקר במילוי טפסים ואישורים שונים.

במדריך זה תמצא את כל מה שאתה צריך לדעת כדי לעשות זאת בצורה נכונה ואמינה.
יש לפתוח את התיקים במעמ, מס הכנסה, וביטוח לאומי.

הרישום במעמ של עצמאי: עוסק פטור ועוסק מורשה (כולל שותפות):
פתיחת התיק במעמ היא הפעולה הראשונה שעליך ללעשות.

צריך להגיע לתחנת מעמ שלה בית העסק שייך.

התחנה שאליה בית העסק שייך היא לרוב התחנה הקרובה לפעילות העסק.

בכדי למנוע את בזבוז זמנך, מומלץ להרים טלפוןלצלצל לאחת מתחנות מעמ ולהגיד להם את מיקוד העסק כדי שיוכלו להפנות אותך לתחנה המתאימה.

צריך להגיע עם המסמכים הבאים:

1. יש למלא טופס 821.

2. צילום תעודת זהות.

3. חוזה שכירות של העסק, אם ואתה עובד מהבית, עליך להביא חוזה שכירות של הדירה.

4. מכתב מהבנק על ניהול חשבון, או המחאה מבוטלת.

5. כאשר החשבון משותף עם אדם נוסף, יש להביא מסמך שמאשר את הסכמתו שהחשבון ישמש את מעמ.

6. אישור על הסמכה מקצועית.

7. מסמך המעיד על יצירת קשר עם לקוח שמתכוון להשתמש בשרותיך.

מספר העוסק שתקבל הינו מספר תעודת הזהות שלך.

בסוף תהליך הרישום תקבל תעודה זמנית של עוסק מורשה או עוסק פטור ושוברים זמניים לדיווח.

בהקמת שותפות (ביחד עם שותפים נוספים):
כל שותף יביא את המסמכים כמו של עוסק מורשה, ובנוסף:

1. יש למלא בטופס 821 את סעיף ג.

2. אישור על ניהול חשבון בנק משותף של כל השותפים, או המחאה מבוטלת.

3. צריך למנות שותף אשר ייצג את השותפות מול מעמ.

למטרת הדיווח למעמ אתם נקראים איחוד עוסקים.

מספר איחוד העוסקים שתקבלו הינו מספר מיוחד.

מיד עם תום הרישום תקבלו תעודה ארעית של העוסק מורשה (איחוד עוסקים) ובה רשומים שמות השותפים ושוברים זמניים לדיווח.

הדיווח השוטף למעמ:
עם סיום הרישום, מעמ ישלח לבית העסק פנקס דיווח.

הדיווח בפנקס יהיה חודשי או דו חודשי בגין ההכנסות והתשומות של העסק.

הרישום במס הכנסה של עסק עצמאי:
יש ליידע במיידית למס הכנסה על תחילת הפעילות העסקית.

צריך למלא טופס 5329 (דרישת פרטים) ולצרף את המסמכים הבאים:

1. צילום תעודת זהות.

2. חוזה שכירות.

3. בקשה לפטור מניכוי מס במקור.

4. אם אתה מתכוון להעסיק עובדים, יש למלא את הפרטים במקום המתאים לכך בטופס.

הדיווח השוטף למס הכנסה:
עם סיום הרישום במס הכנסה ישלח אליך פנקס מקדמות לתשלום.

הדיווח יהיה חד חודשי או דו חודשי.

המקדמות נקבעות כאחוז מסוים מהמחזור לפי המקובל בענף אליו אתה שייך.

את המקדמות אפשר להגדיל, להקטין, וגם לבטלם אם אין צפי לחבות מס באותה שנה.

מסכום המקדמות תנכה את המס במקור שנוכה לך על-ידי לקוחותיך.

המקדמות הם על חשבון המס השנתי.

מבחינת מס הכנסה אתה נקרא נישום.

במידה ואתה מעסיק עובדים:
תקבל שני פנקסים נוספים שבהם אתה צריך לדווח על השכר אותו שילמת לעובדיך.

פנקס ניכויים מס הכנסה ופנקס ניכויים בטוח לאומי.

הרישום בביטוח לאומי של העצמאי:
צריך למלא טופס הנקרא דין וחשבון שנתי.

בטופס צריך למלא פרטים אישיים, מקומות עבודה, וכן הערכה לגבי הכנסתך הצפויה.

חשוב:
אתה חייב להיות מבוטח בביטוח לאומי כעובד עצמאי כדי שתוכל לקבל דמי פגיעה וכו'.

הדיווח השוטף לביטוח לאומי:
לאחר הרישום בביטוח לאומי תקבל פנקס מקדמות לתשלום.

המקדמות לתשלום יקבעו בהתאםהצהרתך בטופס דין וחשבון שנתי.

גם את מקדמות ביטוח לאומי ניתן להגדיל או להקטין.

המקדמות שתשלם לביטוח לאומי הן על חשבון הביטוח לאומי השנתי.

מבחינת ביטוח לאומי אתה נקרא מבוטח.

זמני הדיווח לרשויות השונות של העצמאי:
מע"מ עוסק מורשה: עד ל 15 בכל חודש.

מע"מ עוסק פטור: דיווח שנתי.

מקדמה למס הכנסה: עד ל 15 בכל חודש.

ניכויים ממשכורת מס הכנסה: עד ל 15 בכל חודש.

ניכויים ממשכורת ביטוח לאומי: עד ל 15 בכל חודש (הדיווח הוא חודשי בלבד).

מקדמות ביטוח לאומי: עד ל 15 בכל חודש (הדיווח הוא חודשי בלבד).

דוח שנתי למס הכנסה: עד ה 30 באפריל בשיטה החד צדית או 31 במאי בשיטה כפולה.

הצהרת הון: תוך 120 יום מהדרישה.

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה