The service is currently unavailable

סיום לימודי מקצוע/תואר אקדמי


הטבות במס למסיימי לימודים אקדמיים /לימודי מקצוע

הטבות מס למסיימי לימודים בשנים 2005-2006
הזכאות מתחילה בשנה לאחר השנה בה הסתיימו הלימודים והתקבלה הזכאות לתואר.
למסיימי תואר ראשון -חצי נקודת זיכוי למשך עד  3 שנים.
למסיימי תואר שני -חצי נקודת זיכוי למשך עד שנתיים.
למסיימי תואר שלישי ברפואה/רפואת שיניים-חצי נקודת זיכוי למשך עד  5 שנים.
למסיימי לימודי מקצוע (לרבות תעודת הוראה)בהיקף של 1700 שעות אקדמיות-חצי נקודת זיכוי למשך עד  3 שנים.

הטבות מס למסיימי לימודים בשנת 2007 ואילך
הזכאות מתחילה בשנה לאחר השנה בה הסתיימו הלימודים והתקבלה הזכאות לתואר.
למסיימי תואר ראשון -נקודת זיכוי למשך עד 3 שנים.
למסיימי תואר שני -חצי נקודת זיכוי למשך עד שנתיים.
למסיימי תואר שלישי ברפואה/רפואת שיניים-נקודת זיכוי למשך 3עד  שנים +חצי נקודת זיכוי למשך עד שנתיים נוספות.
למסיימי לימודי מקצוע (לרבות תעודת הוראה)בהיקף של 1700 שעות אקדמיות-חצי נקודת זיכוי למשך עד  3 שנים.

שבירת ההמתנה למסלול ישיר לתואר שלישי
מי שלמד למסלול ישיר לתואר שלישי אין צורך שיחכה לסיום התואר השלישי כדי לזכות בהטבת המס.
יוכל לקבל נקודת זיכוי אחת כבר בשנה שלאחר סיום התואר הראשון למשך עד שלוש שנים וחצי נקודת זיכוי למשך עד שנתיים נוספות בשנה שלאחר סיום התואר השלישי.
Graduate on White

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה