The service is currently unavailable

יעוץ עסקי

ייעוץ עסקי מרואה חשבון

רואה חשבון הוא האדם הראשון אליו פונים בכל הקשור לעסק.
ניתן לומר כמעט בוודאות שסיכוייו של עסק שנעזר בשירותיו של יועץ עסקי להצליח, גבוהים בצורה משמעותית מסיכויי עסק שבוחר שלא לקחת ליווי עסקי.
יועץ הוא אדם בעל ניסיון וידע נרחבים בתחום בו הוא עוסק, יכולות וכלים ממגוון תחומים. אדם בלתי תלוי שאינו חלק מהמערכת שפונה אליו לעצה.
רואה החשבון, הוא נאמן מקובל על רשויות המס המבקר את ניהול החשבונות של העסק ומייעץ לבעל העסק על מסגרות החוק בענייני מס. יכולותיו ותפקידו המשמעותי של רואה החשבון נדרשים כשלעסק יש רווחים ובייעוץ נכון יאפשר לבעל העסק למשוך יותר רווחים.
לרואה החשבון ראייה אסטרטגית בכל הקשור לראיית החשבון. הוא עשוי להעלות בעיות שבעל עסק אינו רואה או אינו מודע אליהן.

אז בוחרים ביועץ המתאים ביותר?
אדם מיומן ואובייקטיבי
אדם בעל ניסיון נרחב בראיית חשבון
אדם בעל ניסיון נרחב בייעוץ עסקי
אדם בעל הכשרה אקדמית מתאימה
אדם חברותי, שקל להסתדר איתו (תתפלאו עד כמה עובדה קטנה זו יכולה להשפיע על איכות העבודה)
אדם בעל המלצות טובות שניתנות לוידוא

מהו ייעוץ עסקי יעיל?
קבלת מידע מתאים לעסק
הגדרת חזון עסקי מתאים לעסק
שיפור בטווח הקצר והתייעלות לטווח ארוך
עבודה מול רואה חשבון שמבין את סוג העסק שלך
קצב התקדמות מסביר רצון שמתאים לעסק
נוצרת דינמיקה של שינוי
ידע נרכש שהולך וגדל עם התקדמות התהליך

 

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה