The service is currently unavailable

המדריך לפתיחת עסק ברשויות המס


עצמאי /בעל חברה ! קבל הצעה אטרקטיבית מיושרה לניהול חשבונותיך .
ניתן להתקשר אלינו בשיחת חינם בטל. 1-800-363-888  24 שעות ביממה כל השבוע

מי צריך להירשם במע"מ ?
אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, סחורות, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם – חייבים להירשם כעוסקים במע”מ.
הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו הוחל בפעילות העסקית.

יש להירשם במס הכנסה ובביטוח לאומי בהקדם האפשרי מייד לאחר הרישום במס ערך מוסף.
מי ש-מקים עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה,
עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז עליו להוכיח כי אכן מוקם עסק.

הרישום נעשה במשרד המע"מ האיזורי הקרוב למקום העסק ולא למקום המגורים.
ניתן לברר כאן לאיזה  משרד משתייך היישוב שבו העסק שלך .
מה צריך להביא ?

אם אתה עוסק יחיד, הבא עמך את תעודת הזהות שלך, חוזה קנייה של מקום העסק, או
חוזה שכירות של מקום העסק. ייתכן, שתתבקש להביא מסמכים נוספים הדרושים להוכחת
הקמת העסק, פעילותו וקביעת סיווגו. כמו כן הבא אישור על קיומו של חשבון בנק
המנוהל על שמך.אם התאגדת כחברה יש להביא בנוסף תעודת רישום מרשם החברות
תזכיר ותקנון של החברה.
יש לציין את פרטי בעלי המניות והמנהלים וכתובת העסק ומספרי טלפון רלוונטיים.

ת"ד אינה יכולה להיות "כתובת" העסק. הכתובת חייבת להיות מלאה ומפורטת, ורק בנוסף,
תוכל לציין ת"ד לצורכי התכתבות.יש לדאוג לכך שיהיו סימנים מזהים ברורים במקום העסק,
כדי שהדוור לא יתקשה במסירת הדואר.

מהו עוסק פטור או עוסק זעיר ?

המושג עוסק זעיר עבר מן העולם. עוסק פטור הינו מי שמחזור עסקאותיו אינו עובר
תקרה מסוימת אשר מתעדכנת מעת לעת. עוסק פטור אינו מחוייב להגיש דוחות
כל חודשיים למע"מ אלא רק בסוף שנה מחוייב להגיש דיווח על סכום עיסקאותיו במשך השנה.
עוסק פטור אינו רשאי לנפק חשבוניות מס ללקוחותיו ואינו רשאי לקזז מס תשומות
בגין הוצאותיו.ישנם בעלי מקצועות(בעיקר בעלי מקצועות חופשיים)אשר מחוייבים
להירשם כעוסקים מורשים ללא תלות בסכום העיסקאות .

מי נחשב עצמאי בביטוח לאומי ?

העובדה שנרשמת כעצמאי במע"מ ובמס הכנסה לא מגדירה אותך אוטומטית כעצמאי
גם בביטוח לאומי.
ביטוח לאומי קבע שרק מי שתואם לאחת מהחלופות הבאות יחשב כעצמאי:

1. עיסוק במשלח יד לפחות 20 שעות בשבוע.

2. הכנסה חודשית ממוצעת שאינה פחותה מ 50% מהשכר הממוצע במשק.

3. עיסוק במשלח יד לפחות 12 שעות בממוצע בשבוע והכנסה חודשית שאינה פחותה מ 15%

מהשכר הממוצע במשק.

יש לציין כי מי שלא דאג להירשם מיידית בביטוח לאומי כעצמאי עלול להידחות בעת
הגשת תביעה בגין תאונת עבודה, לכן הרישום מומלץ שיהיה מיידי !

כיצד פותחים תיק במס הכנסה ?

אם אתה יחיד ניתן לפתוח תיק במס הכנסה באמצעות משלוח טופס מס' 5329 של מס הכנסה בדואר למשרד מס הכנסה אליו אתה משתייך ולצרף אליו צילום תעודת זהות וט' 106 שקיבלת מהמעבידים אצלם עבדת בשנתיים האחרונות.

 

האם אני יכול לנהל את החשבונות בעצמי ?

בעיקרון אכן כן.אם אתה יחיד תוכל לנהל את ספרי הנהלת החשבונות בעצמך ואף להגיש
את הדוח השנתי ללא סיוע של יועץ מס/רואה חשבון. איננו ממליצים לפעול כך.
אנו מאמינים שכל אחד צריך להתעסק בעיסוק בו הוא מבין וסביר להניח כי אם אין לך את
הידע הדרוש הנך עלול לעשות טעויות שעולות ביוקר ואף להסתבך ברמה הפלילית.

כיצד משלמים למס הכנסה ?
עם פתיחת העסק קובע מס הכנסה בהתאם לענף אליו העסק משתייך את אחוז המקדמות. על הנישום לשלם ( בד"כ פעם בחודשיים ) אחוז מסויים מההכנסות כמקדמה למס הכנסה. המקדמות כשמן כן הן – רק מקדמות כאשר בסוף השנה עם הגשת הדוח השנתי יערך חישוב סופי של המס המגיע.

 

כיצד משלמים ביטוח לאומי כעצמאי ?

עם פתיחת העסקוהודעה על שינוי הסיווג של המבוטח למוסד לביטוח לאומי מצהיר
המבוטח את הכנסתו המשוערת החודשית.ביטוח לאומי יגזור לפי הצהרה זו את סכום
המקדמה החודשית בה יהיה מחוייב המבוטח לשלם . המקדמות כשמן כן הן – רק מקדמות
כאשר בסוף השנה עם הגשת הדוח השנתי יערך חישוב סופי של דמי הביטוח הסופיים.

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה